,

Visita de l’Honorable Conseller Carles Campuzano

Dijous 13 de juny, Fundació Busquets ha rebut la visita de l’Hble. Sr. Carles Campuzano i Canadés, Conseller en funcions de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
Per part de la Fundació Busquets ha estat rebut pel Sr. Miquel Font, president de la junta del patronat, del Sr. Jaume Colom-Noguera, vicepresident  i del Sr. Jordi Tomàs, secretari de la junta.
La trobada ha començat amb una reunió amb els responsables de les diferents seccions que li han fet arribar diferents inquietuds, seguidament el conseller i la resta de la comitiva han visitat les instal·lacions.
Ens ha acompanyat també en aquesta jornada la Sra. Lluïsa Melgares regidora de l’Ajuntament de Terrassa i Lucía Linuesa cap de Serveis Socials de la ciutat de Terrassa.

https://terrassadigital.cat/35-milions-per-reduir-les-desigualtats-socials/