CRAE

Centre residencial d’acció educativa que atén
a infants, adolescents i les seves famílies